LLUCIFER


Producte fet a mà sense producció industrial.
Figura de fusta de 9cm.
La maça es pot canviar de posició.


Capdill de tots el diables, És el personatge principal del ball de diables. La seva indumentària és considerablement diferent de la dels altres diables. Generalment porta capa, barret i un gran ceptrot.
Amb l'encesa del seu ceptrot es dóna per acabada una actuació o una part d'una actuació, com si fos una traca final.

No hay comentarios:

Publicar un comentario